Soukromá školka Praha 5
Soukromá školka Praha 5

Denní program

I když je každý den je v naší školce jiný, denní činnosti mají své pevné místo.
Ukázka denního programu.

Příchod, volná hra

8:00 – 9:00

Ranní kruh – téma týdne, ranní cvičení

9:00 – 9:45

Hygiena, dopolední svačina

9:45 – 10:00

Výchovně vzdělávací činnost

10:00 – 10:30

Pobyt venku, výlety do okolí

10:30 – 12:30

Hygiena, oběd, hygiena

12:30 – 13:00

Denní hodnocení

13:00 – 13:30

Předškolní příprava

13:30 – 14:00

Odpolední odpočinek, relaxace

14:00 – 14:30

Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 15:00

Odpolední činnost spojená s aktivitami (kroužky)

15:00 – 16:00

Volné hry, odchod domů

16:00 – 18:00