Soukromá školka Praha 5
Soukromá školka Praha 5

Co nabízímeMateřská škola Domeček je zapsaná v Rejstříku Mateřských škol Ministerstva školství. Náš školní vzdělávací program „Svět kolem nás a my v něm“ je vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Nad rámec základního programu nabízíme dětem výuku anglického jazyka, který si osvojují stejně jako svůj rodný jazyk. Prostřednictvím her, písniček a každodenní komunikace s rodilým mluvčím simulujeme fungování bilingvní rodiny, kde každý z rodičů mluví na dítě jiným jazykem.

Nízký počet dětí na jednoho učitele je velkou výhodou naší mateřské školy. Dětem se tak dostává nadstandardní individuální péče. Náš tým učitelů má potřebné zkušenosti a kvalifikaci. Každý z nás navíc odevzdává dětem i něco ze svých zálib, a to ve formě odpoledních kroužků. Maximální pozornost rovněž věnujeme zdravé výživě. Kromě standardního denního programu připravujeme pro děti mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí s našimi stálými partnery.      

Česko-anglická školka Domeček je plná spokojených dětí. Vytváříme podnětné a bezpečné místo pro rozvoj, kde děti vedeme k samostatnosti a odpovědnosti, učíme je se navzájem respektovat, spolupracovat a pomáhat si.